Dijaki Šolskega centra Ptuj so pod mentorstvom ZRS Bistra Ptuj razvijali lastne poslovne ideje

Na ZRS Bistra Ptuj spodbujamo podjetništvo med mladimi. Z dijaki Šolskega centra Ptuj – Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo smo izvedli startup vikend. Za nami so zelo intenzivne in kreativne delavnice, na katerih so se porodile številne inovativne ideje.