Mladi potrebujejo kompetence podjetnosti

Novinarska konferenca projekta PoMP, ki podpira mlade na poti v podjetništvo

Pet partnerjev iz vse Slovenije (ZRS Bistra Ptuj, Primorski tehnološki park NG, Saša inkubator Velenje, Tehnološki park LJ in Razvojni center NM), ki imamo dolgoletne izkušnje spodbujanja podjetnosti med mladimi, smo skozi leta delovanja spoznali pomen spodbujanja kompetenc podjetnosti med mladimi že med njihovih zgodnjim izobraževanjem (osnovna šola, srednja šola) ter pomen, ki ga imajo pri tem učitelji/mentorji, ki mlade dnevno spremljajo. Projekt sloni na različnih evropskih in nacionalnih dokumentih, ki spodbujajo razvijanje kompetenc podjetnosti med mladimi. V projektu bo ves čas trajanja projekta sodeloval tudi norveški partner, Norveška univerza za znanost in tehnologijo, ki bo vključen že v samem začetku projekta za pripravo Akademije PoMP, z namenom, da se vanjo prenesejo norveške dobre prakse.

Projekt PoMP sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 497.374 eur. Namen projekta je zagotoviti podporo mladim pri pridobivanju podjetniških kompetenc.

V Kozani smo partnerji projekta, 20. septembra 2022, organizirali novinarsko konferenco, ki je potekala v živo in hkrati »online«. V omizju smo slovenski partnerji predstavili načrtovane aktivnosti projekta PoMP. Glavni cilj projekta je vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja mlade k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetniška znanja ter razvoj kompetenc podjetnosti, s povezovanjem obstoječih podpornih institucij in obstoječih programov z novo vzpostavljeno storitvijo, Akademijo PoMP za učitelje/mentorje z namenom, da se dvigne kakovost podpornih storitev na način, da se izboljšajo spretnosti učiteljev/mentorjev, ki delajo z mladimi. Projekt želi prispevati k dvema izzivoma: k dvigu kompetenc podjetnosti učiteljev/mentorjev in preko le-teh, k dvigu kompetenc podjetnosti med mladimi, z namenom dviga njihovih zaposlitvenih potencialov.

V omizje smo povabili tudi dva ravnatelja: Marto Pavlin iz OŠ Novo Mesto in Aleksandra Štermana iz OŠ Ormož. Oba sta poudarila, da so kompetence podjetnosti, ki jih učenci pridobijo z izven šolskimi dejavnostmi odlična popotnica za vse življenje. Projekt PoMP ima zato velik pomen za razširjanje metod za pridobivanje kompetenc podjetnosti med mladimi za vse slovenske šole. Kot zatrjujejo ravnatelji in potrjujejo izkušnje partnerjev projekta PoMP mladi želijo razvijati svoje kompetence podjetnosti in se učiti o podjetništvu.

Posnetek videokonference: https://youtu.be/DtMorEymV30.
Priloga: Izjava za javnost (v slovenskem jeziku)