Odpira se nova sezona preizkusov za mlade podjetnike

Kdo pravi, da je podjetništvo zgolj odrasla igra? Kje piše, da mladi ne morejo sodelovati pri razvoju novih poslovnih zgodb? Slovenski izobraževalni sistem že več kot desetletje vlaga v razvoj podjetniških raziskovalnih programov, v katerih se je doslej usposabljalo več tisoč mladih od osnovne in srednje šole do visokošolskih študentov. Programi so zastavljeni izrazito praktično in mladi imajo s podjetniškimi aktivnostmi izkušnjo, ki je precej podobna pravi. Ni pa prava. Recimo, da bi ji lahko rekli podjetništvo v varnem peskovniku. Obvezen del šolskega podjetništva, ki požene adrenalin po krvi, so tudi podjetniška tekmovanja.

Sezono začnemo s POPRI. POPRI so šolsko podjetniško tekmovanje za osnovno, srednje in visokošolsko izobraževanje. Pri tem tekmovanju se mlade ekipe ena z drugo pomerijo s poslovnimi modeli in če je možno tudi s prototipi. Tekmovanje je dvostopenjsko. Ekipe se najprej pomerijo na regijskih tekmovanjih, ki bodo potekale v organizaciji regijskih partnerjev tekmovanja POPRI, in sicer pri nas v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, v Primorskem tehnološkem parku, v SAŠA inkubatorju Velenje ter v Tehnološkem parku Ljubljana. Tekmovanja bodo 6. in 7. marca, rok za oddajo poslovnih modelov pa je 14. februar. Nacionalno tekmovanje je 4. aprila v Novi Gorici. Predlogi za poslovni model in za predstavitev poslovnega modela sta objavljeni na spletni strani tekmovanja POPRI.

Naslednje tekmovanje v koledarju je tekmovanje tržno usmerjenih znanstvenih projektov ScienceJam. ScienceJam je srednješolsko tekmovanje, pri katerem dijaške ekipe tekmujejo z znanstvenimi projekti, za katere so razvili tudi poslovni model. Gre torej za znanstveno podjetništvo. Tekmovanje je dvostopenjsko. V prvem krogu ScienceJam se ekipe najprej pomerijo z raziskovalnimi nalogami. Vsako nalogo pregleda štiričlanska komisija in jo oceni po ocenjevalnem obrazcu. Dva člana ocenita znanstveni del, dva pa podjetniški del. V finale se po trenutnem pravilniku uvrsti do 12 ekip. V finalu se pomerijo ekipe še s predstavitvijo svojih projektov. Spet jih ocenjuje štiričlanska komisija in izbere prve tri najboljše. Najboljši dve ekipi se uvrstita na mednarodno znanstveno olimpijado v Vilno, LT. Rok za oddajo raziskovalnih nalog je 8. marec, finale pa je 16. aprila. Predlogi za predstavitev in raziskovalno nalogo sta objavljeni na spletni strani ScienceJam.

Tretje program in tekmovanje pa je Junior Achievement. Gre za podjetniško tekmovanje za srednješolce, ki ga vodi Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih. Program od mladih zahteva, da pri ZSPM ‘ustanovijo’ podjetje ter vodijo zaposlene. Od njih pričakuje tudi, da pridobijo začetni kapital in z njim upravljajo. Ob tem pa morajo seveda razviti svoj produkt ali storitev in seveda poslovni model. Od njih se tudi pričakuje, da začno prodajati in ob vsaki prodaji izdati ‘račun’, ki pa je seveda šolski in potemtakem v resnici ne velja. Največji izziv je dijakov vsekakor pridobiti zagonski kapital. V ta namen Junior Achievement spodbuja prodajo ‘delnic’, s katero lahko dijaki dobijo tudi nekaj 1000 evrov. Dijaške ekipe se s svojimi poslovnimi zgodbami naprej pomerijo na regijskih tekmovanjih, ki bodo potekala 15. do 19. aprila, finalni izbor pa bo v Ljubljani 10. maja. Program vsako leto dobro poskrbi za usposabljanje učiteljev, ki sodelujejo v njem. Najboljša ekipa se uvrsti na Evropski sejem Junior Achievement.

Še en program, ki zelo skrbi za razvoj mladinske podjetniške misli je PoMP – Podpora mladim v podjetništvu. PoMP sicer nima tekmovanj, je pa zato poskrbel za usposabljanje učiteljev, da bodo lahko mlade naprej usposabljali sami, oblikoval program usposabljanja za učitelje ter oblikoval podporno mrežo, ki bo nudila učiteljem podporo, tudi ko projekta ne bo več.

 

Projekt PoMP, ki se konec aprila zaključuje, v okviru programa ‘Izobraževanje – krepitev človeških virov’ podpira Norveški finančni mehanizem. Partnerji projekta, Primorski tehnološki park, Razvojni center Novo mesto, Norveška univerza za znanost in tehnologijo NTNU, SAŠA Inkubator, Tehnološki park Ljubljana in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj se zavedamo, da je razvoj kompetence podjetnosti ključno za zeleno in trajnostno naravnano prihodnost, ko se bomo državljani Evrope soočali z mnogimi še večjimi izzivi. Z aktivacijo učiteljev in mladih bomo dodali še svoj kamenček v mozaik prizadevanj za bolj bogato, zeleno in trajnostno obarvano prihodnost.