Odprava zelenega PoMPa v Kraljevino Norveško

Študijski obiski z izmenjavo dobrih praks so prav gotovo ena najlepših plati izobraževalnih projektov. Prav tako smo projektni partnerji in učitelji podjetnosti v projektu PoMP – Podpora mladim v podjetništvu, ki si prizadeva za zeleno in trajnostno obarvano Evropo, doživeli naš študijski obisk Kraljevine Norveške. Z univerzo NTNU smo se povezali ravno zaradi njihove dolgoletne prakse usposabljanja učiteljev v podjetnostnih kompetencah.

Po zelo dolgi poti iz Slovenije na Norveško – vsak partner in učitelji smo potovali po drugi poti – in precej šokantni aklimatizaciji na trondheimsko vreme – vsaj 10 °C nižje temperature kot v Sloveniji ter v celem tednu vsega skupaj nekaj ur sončnega vremena, sicer sam dež – smo že takoj v torek začeli z delom.

Namen študijskega obiska v Trondheimu in univerzi NTNU je bil spoznavanje dobrih praks. In dobre prakse smo tudi spoznali. Najprej izpostavljamo predstavitev programa usposabljanja učiteljev v podjetnostnih kompetencah, ki ga v regiji Trøndelag – slaba četrtina velikosti Slovenije – vsakoletno izvajajo za precej večje število učiteljev kot pri nas. Sledila je predstavitev srednje tehniške šole Johan Bojer, ki je navdušila s trajnostno gradnjo ter praktičnim tehniškim izobraževalnim programom, ki ga izvajajo v sodelovanju z okoliškimi podjetji, specialisti za izdelavo robotov in različnih dronov. Kot zanimivost naj izpostavimo, da je Johan Bojer edina šola na Norveškem – verjetno pa precej širše – kjer je možno dobiti izobrazbo za pilota pomorskega ali zračnega brezpilotnega plovila. Zelo zanimiva je bila tudi predstavitev učiteljic iz vrtca, kjer že male otroke učijo trajnostnega nakupovanja ter krožnega gospodarstva. Sledila je še predstavitev najbolj razširjenega in najstarejšega podjetniškega programa na svetu, Junior Achievement, ki je v regiji Trøndelag ‘uradni’ program za razvijanje podjetništva v šoli. Ob omenjenih predstavitvah smo se projektni partnerji in učitelji seznanili tudi z nekaterimi možnimi metodami dela v razredu.

Učitelji in projektni partnerji smo na Norveškem predstavili tudi svoje dobre prakse, čeprav jih bomo Norvežanom bolj podrobno predstavili marca, ko pridejo njihovi predstavniki v Slovenijo. Tako so norveški partnerji izvedeli programe ScienceJam in POPRI, podučili pa so se tudi o inovativnih načinih dela naših učiteljev ter projektnih partnerjev z mladimi in drugimi učitelji. Lahko rečemo, da je bil študijski obisk na Norveškem še ena potrditev, da v Sloveniji na področju podjetnosti delamo odlično, da pa je seveda še precej prostora za izboljšave, sploh pri sodelovanju z okoljem.

Projekt PoMP v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov podpira Norveški finančni mehanizem. Partnerji projekta, Primorski tehnološki park, Razvojni center Novo mesto, Norveška univerza za znanost in tehnologijo NTNU, SAŠA Inkubator, Tehnološki park Ljubljana in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj se zavedamo, da je razvoj kompetence podjetnosti ključno za zeleno in trajnostno naravnano prihodnost, ko se bomo državljani Evrope soočali z mnogimi še večjimi izzivi. S projektom in študijskim obiskom bomo dodali še svoj kamenček v mozaik prizadevanj za bolj bogato, zeleno in trajnostno obarvano prihodnost.