PoMP

Podpora mladim v podjetništvu

Pojdi v akademijo PoMP

Platforma omogoča dostop do raznih delavnic

Novice

Mnenja ravnateljev

Andrej Šušmelj Ravnatelj Gimnazije Nova Gorica

»Think Tank je ravnatelje soočil z izzivi podjetniškega razmišljanja, čeprav smo v javnem šolstvu zelo omejeni z normativi in dejavnostmi. Je pa takšen pristop dobrodošel za razvoj miselnosti, ki omogoča bolj uspešno predstavitev šolskih dejavnosti, zbiranje sredstev v dobrodelne namene in ne navsezadnje tudi za boljšo komunikacijo z dijaki in starši. Zaradi pomanjkanja na trgu dela je bila tokratna delavnica posvečena predvsem temu, kako prepričati kvalitetne kadre za učiteljski poklic oziroma za delo v šolstvu.« 

Gabrijela Fidler Ravnateljica Gimnazije Velenje

»Zelo prijetna izkušnja, v nekem prijetnem, drugačnem okolju in srečanje s podobno mislečimi učitelji. Meni je bilo predvsem dobrodošlo to, način razmišljanja »design thinking«, torej da razmišljaš v širino in iščeš spet skupaj rešitve, pa spet ideje, širina, …mogoče ta spoznanja, ki smo do njih tukaj skupaj prišli res v prakso prenesti, predvsem pa podobne vsebine, v nekem drugem okolju širiti s sodelavci in tudi izvajati, da dobimo čim več aktivno zavzetih sodelavcev, ki bi bili pripravljeni vodit našo barko v to smer.«

Simon Konečnik Ravnatelj Elektro in računalniške šole Velenje

»Dneva v Goriških brdih sta za izjemna izkušnja za mene osebno, spoznal sem nekaj novega, nove pristope v izobraževanju, sam sem dal že veliko tega skozi. ob čudovitem vremenu, dobrem razpoloženju, izkušenim predavateljem je botrovala predvsem dobra tema, za katero menim, da bi jo moral poznati vsak ravnatelj, prav tako bi se moralo to implementirati v učiteljske vrste. Mogoče je pa težava v tem, da se to sliši malce kontradiktorno, češ šola ni podjetje, ampak je malce težave v tem razumevanju, kaj je podjetje, kaj je podjetništvo in kaj je učenje tovrstnih znanj. »

Majda Čengija Ravnateljica OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč

»Delavnice Think Tank sem se udeležila, da bi doživela lastno izkušnjo podjetniškega načrtovanja in procesa, ki ga je potrebno izpeljati, da se neka ideja uresniči. Na delavnici sem spoznala, da je poleg ideje potrebnega še veliko več, predvsem pa raziskovanje trga in potencialnih strank. Vsekakor lahko novo znanje uporabljam pri svojem delu, saj sem se naučila, da če kaj ne gre takoj po načrtu, je potrebno storiti korak nazaj ali pa tudi v levo ali desno, da greš iz ustaljenega načina razmišljanja, najdeš novo nišo in se lotiš ponovnega raziskovanja.«

Patricija Koler Pomočnica ravnateljice Šolskega centera Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Na Think tank delavnici smo prebili led in sedaj lahko zares začnemo sodelovati. Pridobljena znanja bom uporabila pri svojem pedagoškem delu, metoda pa je zelo uporabna tudi pri vodenju učiteljskega kolektiva. Koristno je, da smo se ravnatelji prelevili v člane start-up ekip, saj smo na lastni koži izkusili, da obravnava izzivov in priprava predstavitev z ekipnim delom sploh ni preprosta.Gregor Dovč Ravnatelj Osnovne šole Veliki Gaber

»Agilnost, torej hitra prilagodljivost, tukaj smo to veliko trenirali, veliko so nas izzivali in to bo zagotovo ena stvar, ki jo bom nesel s seboj in tudi pri svojem delu uporabil.« Marta Pavlin Ravnateljica Osvnovne šole Center

»Delo z mladimi nam nalaga, da poleg učnih vsebin podamo učencem tudi osnovne vrednote, ki jih bodo učenci, ko bodo vstopali na samostojno pot, potrebovali. Gotovo je podjetnost v širokem smislu, v današnjem času nuja. Drvimo v čas hitrih sprememb. Najpogosteje nam zmanjkuje časa. Pomembno je, da si bodo mladi znali delo in svoj čas tako organizirati, da bodo poslovno uspešni in hkrati imeli še kvaliteten čas zase. Kot pedagoški vodja moram biti o tem med prvimi ozaveščena, zato sem se tudi udeležila Think Tank delavnice. Le tako bom lahko podpirala projekte s tega področja, vzpodbujala izobraževanje zaposlenih, preko katerih bodo učenci usmerjeni in pridobili zahtevane kompetence.«

Helena Ocvirk Ravnateljica Osnovne šole Olga Meglič, Ptuj

Sodelovanje na delavnici Think Thank, kjer smo se ravnatelji timsko urili v iskanju in reševanju zastavljenega izziva na podjetniški način, je zame bila izjemna osebna izkušnja. Dobila sem nov uvid, na kakšen način prepoznati nek izziv, problem in kako se lotiti reševanja le-tega. Ta delavnica mi je dala znanje in zavedanje, kako pomembno je že pri učencih v osnovni šoli razvijati pozitiven, ustvarjalen, inovativen, ter konstruktiven način razmišljanja. Vse te pridobljene podjetniške veščine pomembno vplivajo na učence in njihovo nadaljnje izobraževanje in življenje nasploh. Zato bom učitelje mentorje in učence z veseljem še nadalje spodbujala in podpirala pri sodelovanju v projektu PoMP.