Podjetniške iskrice med mladimi

Inovacije, podjetništvo, podjetniško razmišljanje in pogled na svet – vse to postaja del življenja vedno mlajših otrok. Vsak dan se pojavljajo nove zgodbe o otrocih in najstnikih, ki s svojimi inovativnimi idejami spreminjajo podjetniški svet in pomembno je, da te iskrice opazimo in jih pri tem kot družba podpremo.

Svet mladih podjetnikov je drugačen. Njihovi izzivi so drugačni, razmišljajo sveže, pogosto brez omejitev in v naprej dodeljenih predpostavk. Njihova perspektiva velikokrat razkrije inovativne rešitve, na katere starejši morda ne bi niti pomislili, saj jih pri raziskovanju vodi otroška radovednost in odsotnost strahu pred neuspehom. Neustrašnost prispeva k tveganju, to pa je pogosto ključno pri strumnih, velikih korakih po poti od ideje do podjetnika.

In tu pride na vrsto prej omenjena podpora družbe, ki jo skupaj gradimo. Kot osnovna celica – že v najbolj ranem obdobju – so starši tisti, ki so lahko vir spodbude, navdiha in vodstva. Njihova vloga v oblikovanju otrokovega razmišljanja, kreativnosti in samozavesti lahko prinese trajne pozitivne učinke na njihovo podjetniško pot. Starši lahko močno vplivajo na otrokove miselne vzorce v res zgodnjih letih in z lastnim delovanjem gradijo pot bodočega podjetnika, saj dinamika okolja v katerem otrok odrašča, pomembno vpliva način razmišljanja o problemih, soočanja z izzivi in iskanja rešitev. Z odprtim in spodbudnim okoljem, lahko starši  otroke spontano učijo razmišljanja izven ustaljenih okvirjev in jih vzpodbujajo k iskanju kreativnih rešitev.

Z odraščanjem otrok in z vključevanjem v šolski sistem, pomembno vlogo odigrajo tudi učitelji. Z uporabo interaktivnih metod poučevanja, spodbujanjem raziskovalnega dela ter spodbujanjem  učencev k postavljanju vprašanj in iskanju rešitev na nekonvencionalen način, krepijo podjetniške iskrice in jim pomagajo zagoreti. S takšnim delovanjem pomembno pripomorejo tudi k neodvisnosti in samoiniciativnosti, saj namesto, da bi učence usmerjali na vsakem koraku, vzpodbujajo njihovo samostojnost pri iskanju informacij, reševanju problemov in razvijanju projektov.

Pri vsem tem, pa ne smemo spregledati tudi pomembne vloge, ki jo pri razvoju mladih podjetnikov odigra (lokalna) skupnost. S skupnimi prizadevanji lahko ustvarimo okolje, v katerem se bodo mladi naučili ključnih veščin, pridobili dragocene izkušnje in se povezali z izkušenimi podjetniki. Tu pomembno vlogo odigrajo start-up Inkubatorji, pospeševalniki, ki jih ustanavlja vse več lokalnih skupnosti. Če so včasih mladi podjetniki pomoč v obliki mentorjev, delavnic, podjetniških tekmovanj in dogodkov iskali na več različnih mestih, je danes inkubator prostor oz. bolje rečeno skupnost, ki vse zgoraj našteto ponudi na enem mestu, celostno in zelo kvalitetno.

Skupaj torej gradimo prostor, kjer mladi inovatorji najdejo podporo, navdih in priložnosti za uresničitev svojih podjetniških vizij. Iskrice prinašajo svetlo prihodnost in one bodo temelj ustvarjalnosti, inovacij in pripravljenosti na spremembe. Naša skupna naloga pa je, da jih opazimo, spodbudimo in jih pospremimo po poti, da zažarijo.