Prenos znanja in razvoj podjetniških kompetenc je ključen

V okviru projekta POMP pripravljamo in izvajamo dejavnosti za ravnatelje, učitelje in učence, z namenom vzpostavitve celovitega in trajnega podpornega okolja, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k razvoju podjetniških idej ter kompetenc podjetnosti.

V SAŠA inkubator Velenje so povabili svetovalne delavke iz osnovnih šol Velenje, saj so ravno one tiste marljive mravljice, ki skrbijo za razvoj in razcvet nadarjenih učencev ter dostikrat nadomeščajo ure pouka, ki odpadejo zaradi bolezni učiteljev. Da bi ure, ki jih nadomeščajo, lahko popestrile z vsebinami iz podjetništva, smo jim pripravili kratko delavnico in predstavili na kak način lahko pomagajo mladim ter jih povabili, da obiščejo tudi spletno stran Popri, kjer si lahko pomagajo z video vsebinami.

V zavedanju in želji po dvigu kompetenc in podjetniških znanj, bomo tudi v prihodnje izobraževali, navduševali ter opogumljali mlade.