SCIENCEJAM HACKATHON – NOVI ZAČETKI NA POTI V TRŽNO USMERJENO ZNANOST ZA SLOVENSKE GIMNAZIJCE

Tekmovanje ScienceJam, kjer se med seboj merijo znanstveni projekti, usmerjeni na trg, je zakorakalo v svojo drugo sezono. Tako kot lani, smo ga tudi letos odprli s ScienceJam Hackathonom 13. in 14. oktobra. Na hackathonu, ki je potekal od 15.00 v četrtek do 15.00 v petek z vmesnim premorom za nočni počitek, so sodelujoči dijaki reševali enega od dveh izzivov, ki sta jim ga dala Krka, d.d., in Inštitut Jožef Štefan. Krkin izziv je bil povezan z biokemijo in se je imenoval ‘Uporabnost izdelkov z B vitamini’. Izziv Inštituta Jožef Štefan je bil bolj tehnološke narave in se je glasil ‘Integracija prenosnih senzorjev za kakovost zraka’. Hackathon smo v celoti izvedli na Zoomu.

Dijaki so bili v dveh zelo napornih dnevih deležni tako predavanj kot delavnic. Prvi dan je bil posvečen spoznavanju znanstvene literature, povezane z izzivi, ter narave znanosti nasploh. Skupaj z dr. Katerino Božič so spoznali, kako iskati znanstveno literaturo ter kako si lahko bibliometrično vizualizirajo najdene podatke. Večino časa so preživeli v skupinah, kjer so lahko prebirali dano znanstveno literaturo. Ves čas so jim bili na voljo za vprašanja in pomoč mentorji IJS, dr. David Kocman in dr. Rok Novak , ter Krke, dr. Maja Kincl Skube in mag. Lucija Hvalec.

Drugi dan je bil posvečen tržnim raziskavam ter končnim predstavitvam, pri čemer so jim pomagali mentorji Razvojnega centra Novo mesto. Skozi raziskave trga jih je s predavanjem in mentoriranjem popeljal g. Aleksej Metelko. Udeleženci so z informacijami, pridobljenimi v znanstveni literaturi, ter uvidi v stanje na trgu s pomočjo g. Simona Jeraja razumeli, kako pripraviti predstavitve za komisijo. Pred končnimi predstavitvami so ekipe imele še generalko z ga. Anjo Jakše in mag. Janezom Gorencem, kjer so dobili informacije o možnih izboljšavah.  Udeležencem pa so ves čas stali ob strani njihovi šolski mentorji, učitelji na njihovih šolah, ki so jim hackathon predstavili ter jih povabili k sodelovanju. Točno ob 14.00 smo začeli s predstavitvami, kjer je 40 dijakov v 9 ekipah predstavilo rezultate svojih raziskav ter koncept možne rešitve, s katero bi lahko nekoč vstopili na trg. 

Na hackathonu ni bilo zmagovalcev, drugo- ali tretjeuvrščenih, saj cilj ScienceJam Hackathona ni tekmovati, pač pa spoznavati naravo znanosti in podjetnosti. Tako so udeleženci šli domov s povratno informacijo o svojih raziskavah in delu na hackathonu ter polni novih znanj. Glede na anketo o zadovoljstvu so bili dijaki in mentorji zelo zadovoljni z vsemi aktivnostmi na hackathonu, podali pa so tudi zelo dobre predloge za izboljšave v prihodnjih izvedbah hackathona.

ScienceJam Hackathon pa seveda ni prvi tovrsten dogodek za razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja mladih, ki ga prirejamo na Razvojnem centru Novo mesto. S tržno usmerjeno znanostjo smo začeli že v letih 2019, 2020 in 2021, ko smo usmerjali nekatere mladinske podjetniške ekipe, da naj delajo za svoj produkt znanstvene raziskave. Oktobra lani pa smo izvedli prvi znanstveno-podjetniški hackathon in s tem odprli pot k tekmovanju tržno usmerjenih znanstvenih projektov mladih, ScienceJam. Od prvih začetkov oktobra 2021 do finala tekmovanja ScienceJam maja 2022 je bilo napisanih in zavrženih veliko konceptov tekmovanja, preden smo prišli do modela, kot ga imamo zdaj. ScienceJam je torej tekmovanje znanstvenih projektov, ki imajo v samem štartu potencial trženja. V raziskovalni nalogi, ki jo ekipe oddajajo v prvem krogu tekmovanja, morata biti opisana tako znanstvena raziskava kot tudi poslovni model, s katerim nameravajo ekipe prodirati na trg, ko bo enkrat njihov produkt dovolj razvit. Oba dela lahko dobita enako število točk. Najboljših 12 ekip se uvrsti v finale, kjer enakovredno štejejo točke tako raziskovalne naloge kot tudi predstavitve.

V novi sezoni smo se povezali z dvema znanstvenima olimpijadama v tujini, VILIPO iz Vilne, Litva, ter International Greenwich Olympiad v Londonu. Prva se v 2022-2023, po letih lockdownov zaradi COVID-19, izvaja v živo, tako da bosta dve najboljši dijaški ekipi iz finala ScienceJam 2023 potovali v Vilno. ScienceJam se letos širi tudi na študentsko populacijo.

S tekmovanjem ScienceJam tako v Slovenijo poskušamo pripomoči k povezovanju raziskovalcev z gospodarstvom in jim predstavljamo podjetnost kot eno od ključnih kompetenc. Na ta način želimo pripomoči k hitrejšemu razvoju Slovenije, in to na področju, ki lahko prinaša največje dodane vrednosti, tako finančne kot tudi družbene.

Morda tudi vas zanima vstop v svet tržno usmerjene znanosti? Bi se radi zgolj pozanimali o možnostih, ki jih ta segment nudi? Pišite nam ali nas pokličite, z veseljem vam pomagamo!