Stične točke

ZRS Bistra Ptuj

ZRS Bistra Ptuj deluje kot regionalna razvojna agencija, pa tudi kot raziskovalno središče in je močno vpeta v EU projekte. Poseben fokus namenjamo ozaveščanju mladih/šolarjev o podjetništvu, skupaj iščemo poslovne ideje in jih razvijamo v poslovne modele. Že vrsto let organiziramo lokalna podjetniška tekmovanja in jih usmerjamo v prijavo na nacionalna in mednarodna tekmovanja. Nudimo tudi programe podjetniškega inkubatorja, coworkinga in izvajamo podjetniške šole.

Kontaktne osebe:
Dr. Lidija Tušek: lidija.tusek@bistra.si | 02 7480 259, vodja projekta
Robert Novak: robert.novak@bistra.si | 02 7480 264
Nataša Mršek: natasa.mrsek@bistra.si | 02 7480 249

Naslov: Slovenski trg 6, 2250 Ptuj

Primorski tehnološki park

Primorski tehnološki park je podporna institucija za razvoj podjetništva, podjetnosti, inovacij in ustvarjalnosti. Osnovna vloga primorski tehnološki park, ki deluje kot podjetniški inkubator, je podjetnikom in potencialnim podjetnikom nuditi podporo pri preverjanju tržnih priložnosti, razvoju podjetniških idej in poslovnim modelov, zagonu in rasti podjetja ter vstopu na (mednarodni) trg. Organizira različne podjetniške programe, različne delavnice znanja za razvoj ključnih kompetenc (online marketing, spletna trgovina, optimizacija spletnih strani, projektno vodenje, …), mentorski program z uspešnimi podjetniki (mentorstva 1:1), promocijske in motivacijske dogodke ter dogodke mreženje. Je organizator vseslovenskega tekmovanja v podjetništvu za mlade do 29 let (POPRI), ki se je v letu 2021 pilotno izvedlo tudi na mednarodni EUSAIR ravni.

Kontaktne osebe:
Primorski tehnološki park: info@primorski-tp.si | 05 393 24 50
Danijela Pavlica: danijela.pavlica@primorski-tp.si | 05 393 24 50

Naslov: Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici

Tehnološki Park Ljubljana

Tehnološki park Ljubljana (TP LJ) kot mednarodni tehnološki hub, kjer se stikajo vrhunske tehnologije, srečujejo najboljša razvojna podjetja in nastajajo nove tehnološke zgodbe. Najboljši prostor in najboljša tehnološka skupnost za vrhunska tehnološka podjetja.

Kontaktna oseba:
Milan Lazarević: info@tp-lj.si | +386 1 620 34 00 | +386 1 620 34 09

Naslov: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

SAŠA inkubator

Saša inkubator je regionalni podjetniški inkubator, ki ustvarja podporno okolje za razvoj podjetništva v Savinjsko – Šaleški regiji. Poleg brezplačnih svetovanj, mentorskih programov, delavnic in družabnih večerov z uspešnimi podjetniki.

Kontaktne osebe:
Saša Inkubator: info@sasainkubator.si | 03 7777 103
Jan Skok: jan.skok@sasainkubator.si | +386 31 763 102

Naslov: Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje

Razvojni center Novo mesto

Imamo več kot 20 letne izkušnje na področju razvijanja in rasti podjetnikov in njihovih produktov skozi različne inovacijske in podjetniške programe. V okviru podjetništva tako izvajamo podjetniška svetovanja, mentorstva in izobraževanja za mlade, za podjetnike začetnike kakor tudi že uveljavljena podjetja. V okviru Razvojnega centra Novo mesto izvajamo tudi tekmovanje tržno usmerjenih znanstvenih projektov ScienceJam, ki je namenjeno dijakom in študentom. Dejavnosti za mlade izvajamo že od 2011, učitelje-mentorje pa usposabljamo od leta 2016 naprej.

Kontaktne osebe:
Anja Jakše: anja.jakse@rc-nm.si | +386 40 587 884
Janez Gorenc: janez.gorenc@rc-nm.si | +386 40 300 253

Naslov: Podbreznik 15, 8000 Novo mesto