Think Tank – delavnica za predstavitev podjetništva ravnateljem v okviru projekta PoMP

Norway_grants@4x-913x1024-1

Sodelovanje z ravnatelji je izjemno pomemben del projekta PoMP – Podpora mladim v podjetništvu. V projektu, ki ga podpira Norveški finančni mehanizem, je najpomembnejši cilj usposabljanje učiteljev za mentoriranje podjetništva mladim. Toda obenem se partnerji projekta Primorski tehnološki park, Razvojni center Novo mesto, Norveška univerza za znanost in tehnologijo NTNU, SAŠA Inkubator, Tehnološki park Ljubljana in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj zavedamo, da je podpora ravnateljev ključna.

Zato smo v Kozani v Goriških Brdih pripravili dvodnevno delavnico Think Tank, v kateri je 20 ravnateljev slovenskih osnovnih in srednjih šol poskušali v dveh dneh najti rešitev na izziv, ki so si ga sami zastavili, in sicer s področij kadrovanja ter motivacije zaposlenih v šolstvu. V delavnici, ki jo je vodil g. Matej Golob s podjetja CorpoHub, so udeleženci delali timsko in raziskovalno. Začeli so z raziskavo o trenutnem stanju na področju problema, ki ga želijo reševati, nadaljevali s konceptualizacijo rešitve, potem pa so prototipe rešitev tudi že testirali pri potencialnih uporabnikih. V zadnjem delu delavnice je pet ekip ravnateljev svoje rešitve predstavilo komisiji, ki so jo sestavljali člani partnerskih organizacij.

Projekt PoMP je dvoletni projekt, v katerem se bodo zvrstile mnoge dejavnosti za ravnatelje, učitelje in učence, kot so Akademija PoMP za usposabljanje mentorjev, podjetniške dejavnosti za učence in dijake, ki jih bodo skupaj z nami izvedli usposobljeni mentorji, ter izmenjavo dobrih praks z norveškimi partnerji. Vse te aktivnosti bodo ravnateljem, mentorjem in šolarjem pomagale razviti razvojno miselno naravnanost ter usvojiti podjetniške kompetence. Ker pa se ves pridobljen človeški kapital sčasoma razblini, če ga ne krepimo in uporabljamo, bo PoMP ob koncu projekta poskrbel tudi za vzpostavitev spletne platforme, kjer bodo lahko učitelji in mentorji še po koncu PoMP delili in izmenjevali svoje izkušnje ter sodelovali pri aktivnostih.