Usposabljanje učiteljev na Podjetniškem inkubatorju Podbreznik

Podjetnostna kompetenca postaja ena osrednjih kompetenc vseživljenjskega učenja v prihajajoči vseobsegajoči prenovi učnih načrtov v slovenskem osnovnem in srednjem izobraževanju. Znanje, ki ga bodo učitelji potrebovali za uvajanje omenjene kompetence v svoj pouk, ni samoumevno. Razvojni center s svojimi tradicionalnimi avgustovskimi usposabljanji za učitelje osnovnih in srednjih šol ta izziv že nekaj časa uspešno naslavlja. Letošnje usposabljanje, Akademija PoMP, pa je bilo posebno, saj je potekalo v okviru projekta PoMP – Podpora mladim v podjetništvu.

Tako kot še vsako leto doslej, je bila udeležba na Akademiji PoMP vrhunska. Usposabljanja se je udeležilo 21 učiteljev iz 10 osnovnih in 3 srednjih šol iz Novega mesta in okolice. Novost letošnjega usposabljanja je bilo predhodno usposabljanje v spletni učilnici. Projektni partnerji projekta PoMP smo namreč pripravili vsebino podjetnosti v 8 modulih, ki je pokrivala celoten spekter znanj, potrebnih za uspešno vodenje podjetniških vsebin na šoli. Vrhunec pa je bilo usposabljanje v živo na Podjetniškem inkubatorju Podbreznik. Tam so učitelji preko vaj in delavnic spoznavali elemente poslovnega modela, predvsem pa pomen empatije pri razvoju poslovne ideje. Predavatelj, ki ima veliko izkušenj dela v podjetjih, je lahko z učitelji delil svoje bogato znanje in izkušnje. Skupaj z online programom je usposabljanje trajalo 20 ur.

Pred nami je zelo zanimivo leto na področju šolske podjetnosti. Projekt PoMP bo letos obogatil jesenske podjetniške dejavnosti v šolah, nekaterim najbolj dejavnim mentorjem pa omogočil ogled dobre prakse uvajanja podjetnosti v šolstvo in usposabljanja učiteljev v norveškem Trondheimu. Znanje, ki ga bomo dobili in delili v projektu PoMP, bomo naložili v spletne učilnice, tako da bo učiteljem ostalo tudi potem,  ko bo projekt leta 2024 zaključen.

Projekt PoMP v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov podpira Norveški finančni mehanizem. Partnerji projekta, Primorski tehnološki park, Razvojni center Novo mesto, Norveška univerza za znanost in tehnologijo NTNU, SAŠA Inkubator, Tehnološki park Ljubljana in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj se zavedamo, da je razvoj kompetence podjetnosti ključno za prihodnost, ko se bomo državljani Evrope soočali z mnogimi izzivi. S projektom in Akademijo PoMP bomo dodali še svoj kamenček v mozaik prizadevanj za bolj bogato in trajnostno obarvano prihodnost.