V Primorskem tehnološkem parku poteka izmenjava dobrih praks med učitelji

V Primorskem tehnološkem parku poteka izmenjava dobrih praks med učitelji, ki si prizadevajo razvijati kompetenco podjetnosti pri učencih in dijakih; in seveda pri sebi J Dinamična debata in delavnica o poslovnem modelu z Uršo Žorž je pripeljala do veliko aha momentov.